ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Документи

Прикачени документи

Програма за превенция на насилието и тормоза и план на координационния съвет 2023-2024 учебна година
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 2023-2024
ГОДИШЕН ПЛАН 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОбУ "ХРИСТО БОТЕВ, село ДРУМЕВО
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОбУ "ХРИСТО БОТЕВ", село ДРУМЕВО
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ
Училищен учебен план за X клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за IX клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за VIII клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за VII клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за VI клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за V клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за IV клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за III клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за II клас 2023-2024 учебна година
Училищен учебен план за I клас 2023-2024 учебна година
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ, УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 10 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 9 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 8 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 7 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 6 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 5 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 4 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 3 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 2 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ЗА 1 КЛАС ЗА 2022-2023 УЧЕБНА ГОДИНА
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОбУ "ХРИСТО БОТЕВ", с. ДРУМЕВО, ОБЩИНА ШУМЕН
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден за 2021/2022 учебна година
План за квалификационната дейност на учителите през 2021-2022 учебна година
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 10 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 9 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 8 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 7 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 6 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 5 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 4 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 3 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2 КЛАС
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 1 КЛАС
ГОДИШНА УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА