ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Форми на обучение

Обединено училище „Христо Ботев", село Друмево, община Шумен, осъществява обучение в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

 

 

Ред за записване, уведомяване и полагане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение:

 

1.Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия

2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в срок до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, в което посочват учебните предмети, по които желаят да се явят на изпити, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.