ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Държавни изпити за професионална квалификация

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

сесия май-юни

ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА

дата: 19.07.2022 г.

начален час: 9:00 часа

 

ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА

дата: 20.07.2022 г.

начален час: 9:00 часа

 Срок и място на оповестяване на резултатите: 21.07.2022 г.  в класна стая на 10 клас