ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Материална база

ОбУ "Христо Ботев", село Друмево разполага с две сгради в просторен училищен двор. Едната сграда е учебна зона с четири класни стаи за учениците от начален етап, кухня и библиотека. Другата сграда е учебна зона за учениците от прогимназиален етап на основно образование на първия етаж и за учениците от първи гимназиален етап на средно образование на втория етаж. Кабинетът за професионална подготовка, компютърният кабинет и кабинетите по природни науки, география и история  са оборудвани с необходимите учебно-технически средства за провеждане на учебна практика и лабораторни упражнения. Училището е обезпечено с персонални и преносими компютри, принтери, копирни машини, мултифункционални устройства, мултимедийни проектори, интерактивни дъски. За целодневната организация на учебния процес са осигурени зони за физическа активност за учениците. Реновирана е откритата спортна площадка. С цел осигуряване безопасността на учениците, сградите на училището са оборудвана с 37 камери и 2 DVR, осъществява се непрекъснато видеонаблюдение.