ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Екип

СПИСЪК НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪСТАВ

 ДИРЕКТОР  -  Айнур Ахмед 

Емине Исмаилова - завеждащ административна служба

Илияна Янева - технически секретар/библиотекар

 

 

 

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ


       
Денис Мехмедов - начален учител

        Небие Мехмедова - начален учител

        Нергюл Мехмед - начален учител

        Айше Махмуд - начален учител
        

        Радка Борисова - учител в ГЦОУД в начален етап

        Гюлчай Мустафова - учител в ГЦОУД в начелен етап
        

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
        Светлана Велинова

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
        
Цветелина Петкова - учител по английски език
        Нели Денева - учител по немски език
        Семра Сейфула - учител по майчин/турски език

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
        Недиме Хюсеин
        Гюнер Халид 

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ, ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
        Маргарита Костадинова 

        Елис Ешрефова

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ

        Айнур Ахмед 
        Полина Атанасова

ИЗКУСТВА, БИТ И ТЕХНОЛОГИИ
        Джанер Реджебов
        Семра Сейфула
        

ФИЗИЧЕСКO ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
        Красимира Веждарова 

 ЦОУД V-VII клас

         Маргарита Костадинова

         Джанер Реджебов

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
        Полина Ванчева

        Гюнер Халид