ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Обществен съвет

Председател - Анка Асенова Антонова

Членове:

1. Елка Антонова Ангелова

2. Зина Красенова Осман

3. Нилюфер Назми Хюсмен

 

Резервни членове:

1. Султанка Бисерова Филипова

2. Мевлиде Ремзи Мустафа

 

Представител на Община Шумен - Силвия Русева

Резервен член - Ралица Добрева