ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Графици

Прикачени документи

График за провеждане на изпити, самостоятелна форма на обучение, учебна 2023-2024 година, сесия май-юни
График на часовете по БДП за учебната 2023 - 2024 година
График за провеждане на изпити, самостоятелна форма на обучение, сесия януари-февруари 2023-2024 учебна година
График консултации за първи срок на 2023-2024 учебна година
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия май-юни 2022-2023 учебна година
График за провеждане на контролни и класни работи през втори срок на учебната 2022-2023 година
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия януари-февруари 2022-2023 учебна година, променен, поради грипна ваканция
График за провеждане на консултации на ръководител на направление ИКТ с ученици и педагогически специалисти за втори срок на 2022-2023 учебна година
График за дежурства в коридорите за втори срок на 2022-2023 учебна година
График за провеждане на консултации по учебни предмети през втори срок на 2022/2023 учебна година
График за провеждане на допълнителни консултации през втори срок на 2022/2023 учебна година
График за провеждане на втори час на класа през втори срок на 2022/2023 учебна година
График на часовете по БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за 2022-2023 учебна година
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, сесия януари-февруари 2022-2023 учебна година
График за провеждане на консултации по учебни предмети през първи срок на 2022/2023 учебна година
График за провеждане на контролни и класни работи през първи срок на учебната 2022/2023 година
График за провеждане на консултации на ръководител на направление ИКТ с ученици и педагогически специалисти за 2022-2023 учебна година
График за провеждане на втори час на класа през първи срок на 2022/2023 учебна година
График за дежурства в коридорите и график за дежурства в училищен автобус за 2022-2023 учебна година