ОбУ "Христо Ботев"
Обединено училище в село Друмево, Община Шумен
Основно меню

Ученически съвет

 

Председател: Сибел Левентова Салиева

Заместник-председател: Берк Себайдинов Исмаилов

Секретар: Санем Себайдинова Исмаилова